Een waterstof-elektrisch aandrijfsysteem

Samenwerking Kooiman, Koedood en Nedstack.

Waterstof aan boord is een initiatief van Koedood Marine Group en Kooiman Marine Group. Samen met Nedstack wordt gewerkt aan een waterstof-elektrisch aandrijfsysteem waarmee binnenvaartschepen kunnen worden aangedreven. In de video wordt de totstandkoming van het project en de samenwerking toegelicht.

Hydrogen Power Solutions